CHCETE MAŤ OKAMŽITE NAČÍTANÝ WEB?
PREJDITE NA RÝCHLOSŤ AMP!

ACCELERATED MOBILE PAGES
AMP je skratkou pre anglický výraz Accelerated Mobile Pages, alebo v preklade „zrýchlené mobilné stránky“. Ich hlavným cieľom je zabezpečiť používateľom tú najlepšiu skúsenosť s vašim webom a to prostredníctvom super rýchleho načítania obsahu na vašom webe.

Rýchlosť načítania vášho webu totiž priamo súvisí s množstvom vašich zákazníkov. AMP technológiu, vývoj a postupy implementácie určuje Google.

AJ VÁŠ WEB MÔŽE BYŤ BLESKOVO NAČÍTANÝ!

AMP weby boli vo výsledkoch vyhľadávania u Google označované ikonkou blesku.
Hlavná výhoda však spočíva v okamžitom načítaní webu z tzv. Google AMP Cache pamäte.

USER FRIENDLY SITES

Získajte zobrazenia
priamo z vyrovnávacej pamäte
Google pomocou AMP Cache.

Vďaka AMP webom môžete

Zvýšiť atraktivitu vášho web
Dosiahnuť zvolené ciele a konverzie
Zlepšiť celkovú optimalizáciu vášho webu pre vyhľadávače (SEO)
Dosiahnuť takmer okamžité/bleskové načítanie stránky z vyhľadávača Google (AMP weby sú vopred načítané už vo výsledkoch, t. j. ešte predtým, než kliknete na odkaz.
Využívať funkcie AMP Stories, AMP Ad a AMP Email
Neustále vyvíjať a skvalitňovať váš web

Ako funguje AMP web?

AMP webové stránky sú zamerané najmä na rýchlosť načítania. AMP HTML kód je špeciálne vytvorený tak, aby ho prehliadače dokázali rýchlejšie interpretovať a prečítať. Prednosťou AMP webu je možnosť ich zobrazenia priamo z vyrovnávacej pamäte Google pomocou AMP Cache. To znamená, že Google si uloží Vašu AMP stránku do pamäte a tým pádom je už vopred načítaná po kliknutí na odkaz vo vyhľadávaní!

Túto hlavnú výhodu majú práve AMP weby! Jedná sa o bleskový spôsob načítania webovej stránky a čerpania výhod u vyhľadávača Google.

V praxi to znamená, že vstupná stránka AMP webu je pre používateľa vopred načítaná už pri zobrazovaní výsledkov v Google. Ako náhle používateľ klikne vo vyhľadávaní na váš web, zobrazí sa mu kompletne načítaná stránka bez zbytočného čakania. Vďaka tomu sa AMP web z pohľadu používateľovej skúsenosti naozaj oplatí.

Dôležitá aktualizácia
s názvom Core Web Vitals

Cieľom je zabezpečiť používateľom bezchybné používanie webov a maximálne kvalitnú skúsenosť prostredníctvom moderného, rýchleho a jednoduchého webu, ktorý spĺňa používateľove požiadavky a potreby.

Novinkou v posudzovaní používateľskej skúsenosti webov sú nové metriky s názvom Core Web Vitals. Táto aktualizácia bola naplánovaná na máj 2021, reálny priebeh sa na SLovensku začal prejavovať od júla 2021. Aktualizácia Core Web Vitals znamená dôležitú a zásadnú zmenu pri posudzovaní webov vyhľadávačom Google aj z hľadiska SEO.

Google robí všetko pre to, aby motivoval web developerov a majiteľov webových stránok k neustálemu zlepšovaniu webu z pohľadu používateľov.

Doteraz Google hodnotil používateľskú skúsenosť webov pre používateľa podľa:

Responzivity webov (zobrazuje sa správne web stránka na mobilných zariadeniach?)

HTTPS protokol / SSL certifikát (má vaša web stránka zabezpečené pripojenie – ikonku zámku v prehliadači?)

Škodlivých alebo rušivých elementov na stránke (pop-up okná, malware a iné prvky, ktoré blokujú zobrazenie obsahu)

S príchodom Core Web Vitals sa však posudzovanie relevancie používateľskej skúsenosti a atraktivity webov pre používateľa mení. Okrem predošlých bodov je posudzovanie doplnené o faktor Core Web Vitals, ktorý zahŕňa tri základné a nové metriky.

Metrika LCP meria čas načítania najväčšieho elementu na danej webovej stránke. Keďže používatelia majú tendenciu opustiť stránku, ak je čas jej načítania dlhší ako 3 sekundy, odporúčaná rýchlosť načítania viditeľnej časti webu je do 2,5 sekundy.

Pomalý web vzbudzuje u používateľov zlý dojem a spôsobuje stratu ich záujmu a okamžité opustenie webu. Takýto scenár vám môže spôsobiť stratu potenciálnych zákazníkov a zhoršenie celkového SEO.

FID metrika sa zaoberá interaktívnosťou stránky. Zjednodušene povedané, FID meria rýchlosť reakcie webu na jednotlivé akcie používateľa. Či už je to kliknutie na odkaz alebo na podstránku či produkt na webe, rozhodujúca je rýchlosť a správnosť načítania, ktorá by v ideálnom prípade mala prebehnúť do 0,1 sekundy.

Posledná metrika CLS sa zameriava na vizuálnu stabilitu webovej stránky a jej jednotlivých prvkov. CLS skúma, či sa jednotlivé časti webu zobrazujú počas načítania tak, ako by mali. Zlé načítavanie prvkov, ich odskakovanie či sekané zobrazovanie odrádza používateľov a motivuje ich odchodu.

Váš web by preto mal fungovať bezchybne. Skóre CLS by sa malo čo najviac približovať nule.

Prečo sa AMP web z pohľadu Core Web Vitals oplatí?

AMP web je pre Core Web Vitals zásadný a dôležitý. Práve preto by ste nad ním mali uvažovať. AMP weby v maximálnej miere vyhovujú metrike Core Web Vitals. Naopak, metrikám Core Web Vitals vyhovuje iba niečo okolo 12% klasických webov bez AMP.

Cieľom AMP webov je najmä pomôcť web developerom a majiteľom webov/e-shopov prinášať maximálny zážitok pre používateľov. Vďaka AMP webom je možné efektívnejšie dosahovanie prahových hodnôt Core Web Vitals metrík, čo znamená relevantnejší web z pohľadu používateľov i vyhľadávača Google.

AMP weby, resp. weby, ktoré využívajú technológiu priamo od Google môžu dosahovať optimálny výkon z hľadiska rýchlosti načítavania, vizualizácie a celkovej stability webovej stránky.

AMP môže vnímať Google ako budúcnosť webových stránok na ceste za úspechom – teda získavaním nových zákazníkov, zákaziek a nadväzovaním spoluprác. AMP weby predstavujú najefektívnejší a najjednoduchší spôsob ako dosiahnuť u používateľov vynikajúci dojem z webovej stránky.

Výhody AMP webu oproti klasickému webu bez AMP

Rýchlosť načítania webu
Najväčšou výhodou, ktorú vám ponúka AMP web je super
rýchle načítanie vášho webu prakticky okamžite. Nová technológia AMP zaručuje maximálnu rýchlosť načítania stránky využítím Google AMP cache. Túto výhodu môžete využiť, len ak máte web cez AMP! Práve rýchlosť výrazne ovplyvňuje ďalšie výhody, ktoré vám AMP web ponúka.

Lepší používateľský zážitok
Jednou z TOP priorít, ktoré používateľ pri návšteve webu
vyžaduje, je rýchle načítanie a bezchybné fungovanie webovej stránky. Ak sa webová stránka nenačíta dostatočne rýchlo, jednotlivé prvky na stránke sa zobrazujú zle, alebo je ich načítanie problémové, používateľov dojem je zlý a web následne opúšťa. AMP weby zabezpečujú bezproblémové a super rýchle načítanie už z vyrovnávacej pamäte vyhľadávača Google. Znamená to, že používateľovi sa váš web zobrazí okamžite po jeho kliknutí.

Vyššia miera dosahovania stanovených cieľov
Predajcovia robia vždy všetko pre to, aby sa zákazník cítil dobre v ich kamennej predajni. Ak sa zákazník cíti v predajni príjemne, je vyššia šanca, že nakoniec nakúpi. E-shop či webová stránka ponúkajúca služby je predajňou v online prostredí. Princíp je teda rovnaký – ak je používateľ spokojný a cíti sa dobre, je vyššia šanca, že vo vašom e-shope nakúpi, prípadne si objedná službu alebo vás kontaktuje. Rýchle načítaný a vizuálne stabilný AMP web vzbudzuje dobrý dojem, vytvára príjemný pocit a motivuje potenciálneho zákazníka k nákupu, k objednávke, či kontaktovaniu. Vďaka AMP webu tak môžete efektívnejšie dosahovať stanovené ciele, alebo tzv. konverzie.

Odlíšenie sa od konkurencie
AMP weby bývajú zvýraznené vo výsledkoch vyhľadávania Google špeciálnou AMP ikonkou blesku, vďaka čomu bude váš váš web jedinečný a odlíšený od konkurencie.

Po kliknutí sa váš web na rozdiel od konkurencie zobrazí okamžite a tým získa pozornosť vašich potenciálnych zákazníkov.

Zlepšenie SEO
Prioritou Google pri hodnotení webových stránok je najmä rýchle ich načítanie a celkový používateľský zážitok. Šanca na vyššie umiestnenie vášho webu vo výsledkoch vyhľadávanie Google tak rastie. Okrem toho získate možnosť umiestnenia vášho webu v špeciálnom banneri, ktorý je určený exkluzívne pre AMP weby – tzv. AMP Stories.

Rýchle načítanie webu prirodzene vedie k zvýšenej miere preklikov na váš web a nižšej miere odchodov, čo znamená potenciálne lepšie hodnotenie relevancie vášho webu.

Najčastejšie otázky (FAQ)

Čo je to AMP web?

AMP je skratka pre Accelerated Mobile Pages, čo v preklade znamená „zrýchlené mobilné stránky“. Jedná sa o open source HTML framework vyvinutý AMP Open Source Project. AMP web bol pôvodne vytvorený spoločnosťou Google v rámci konkurenčného boja s Facebook Instant Articles a Apple News. AMPweb je optimalizovaný na mobilné prehliadanie webu. Jeho hlavnou úlohou je pomôcť k rýchlejšiemu (bleskovému) načítaniu webových stránok a tým zabezpečiť používateľom tú najlepšiu skúsenosť s webovou stránkou.

Ako funguje AMP web?

HTML kód AMP webu je špeciálne navrhnutý tak, aby ho prehliadače rýchlejšie interpretovali a teda aj prečítali. AMP webové stránky sú teda zamerané predovšetkým na rýchlosť načítania. Vďaka svojej technológií umožňuje AMP web svoje zobrazenie priamo z vyrovnávacej pamäte Google a to prostredníctvom AMP Cache. Vyhľadávací nástroj Google si tak dokáže uložiť váš AMP web do svojej pamäte a tým pádom je AMP web už vopred načítaný priamo po kliknutí používateľa na odkaz vo vyhľadávaní.

Aké výhody ponúka AMP web?

Výhod, ktoré ponúka AMP web je hneď niekoľko: okamžité načítanie webovej stránky priamo z vyrovnávacej pamäte vyhľadávania Google. Minimalizovanie okamžitých odchodov návštevníkov vášho webu. Zvýšenie atraktivity vášho webu z pohľadu potenciálnych zákazníkov i z hľadiska SEO. Lepšie a efektívnejšie dosahovanie konverzií (cieľov) v rámci vášho webu. Výhody z hľadiska posudzovania kvality SEO vyhľadávacími robotmi Google. Najnovšia technológia s budúcim potenciálom a možnými inováciami.

Pre aké typy stránok je AMP web vhodný?

Technológia AMP je ideálnou voľbou najmä v prípade webov s veľkým množstvom obsahu. AMP web využíva napríklad množstvo zahraničných spravodajských portálov, akými sú BBC, New York Times či The Guardian. Technológiu AMP webu však využívajú aj jedni z najväčších e-shopov, napríklad Aliexpress či eBay [1]. V prípade e-shopov je implementácia AMP technológie o niečo zložitejšia, no výhody, ktoré AMP web ponúka, majú pre každý typ webu značný a zásadný prínos. Dá sa teda povedať, že AMP web je vhodný pre akúkoľvek webovú stránku. Zdroj: [1] Digichef.cz

Ako súvisí AMP web a Core Web Vitals?

Core Web Vitals sú nové metriky používateľskej skúsenosti s webovými stránkami, ktoré Google zaviedol v roku 2021. Core Web Vitals zahŕňajú metriky LCP, FID a CLS. Metrika LCP – Largest Contentful Paint znamená rýchlosť načítania najväčšieho prvku na webovej stránke. Metrika FID je skratkou z anglického výrazu First Input Delay a zameriava sa na interaktivitu webovej stránky a posudzuje jej správnosť. Posledná metrika CLS – Cumulative Layout Shift skúma celkovú vizuálnu stabilitu webovej stránky. Keďže AMP web sa vyznačuje bleskovým načítaním obsahu webovej stránky, môže dosahovať optimálny výkon z hľadiska rýchlosti načítavania (LCP), vizualizácie (FID) a celkovej stability webovej stránky (CLS) [2]. Zdroj: [2] Mediatel.sk